Søre Ål menighet > Artikler > Nyheter

Gudstjeneste

 

27.11.2017

Søndag 3. desember kl. 11.00

Lys våken gudstjeneste

Skyss og kirkekaffe